Зөвлөх Үйлчилгээ

Бид монгол улсын барилгын салбарт өнгөрсөн 20 гаруй жилийн турш идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Багагүй энэ хугацаанд манай компани дотоодын барилгын салбарт арвин туршлага хуримтлуулж, салбартаа манлайлагчдын тоонд зүй ёсоор тооцогддог. Монгол улсын зөвлөх инженерийн гэрчилгээгээ гардан авсан манай инженер, баг хамт олон барилгын салбарын хоёр чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Зураг төслийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэл:
-Барилга бүтээц
-Инженерийн шугам сүлжээ
Барилга бүтээцийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэл:
-Барилга бүтээц
-Цахилгаан
-Барилгын материал