by

Mission: Дэлхийн хөгжлийг Монголд

Values:

 

МЭРГЭШСЭН ӨНДӨР ЧАДАВХИ

Professional competency and dedication to ongoing personal growth

 

Багийн сэтгэлгээ

Establish trust and respect to bring about effective collaboration amongst team members

 

 

МАНЛАЙЛАЛ

Identify growth and development opportunities and rally colleagues around new ideas Inspire and encourage others and work as a team to bring ideas to fruition

 

ӨӨРИЙМСӨГ ҮЗЭЛ

Commitment and dedication to one’s work and company

 

 

САНАЛ САНААЧЛАГА

Apply creative solutions to problem solving

 

ӨҮНЭНЧ ШУДАРГА ЗАРЧИМ

Respect and observe all relevant laws and regulations and practice integrity

 

 

 

COMPANY Vision: 2017-2021

 

 

 

 

 

 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчины бодлого, менежментийг хэрэгжүүлэгч салбартаа тэргүүлэгч компани байна
Хэрэглэгч захиалагчийн сэтгэл ханамжийг эрхэмлэгч, түүний тогтолцоог бүрдүүлэгч компани байна
Олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэшсэн өндөр чадавхийг бүрдүүлсэн түүнийг дээдлэгч хамт олон байна
Компанийн үйл ажиллагааны бүх чиглэлд удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлж баталгаажуулсан байна
Инженерингийн техник, эдийн засгийн оновчтой шийдлийг нийлүүлэгч, байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэгч компани байна
Олон улсын үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесийн загварыг цогцоор нь хэрэгжүүлэгч компани байна